Kezdőlap

Köszöntjük Intézményünk Virtuális Kapujában

Székhely: 6300 Kalocsa, Szent Istán út 16-22.

Központi telefon: 78/461-366

E-mail: gyotthon1em@t-online.hu

Néhány szó intézetünkről:

Intézményünk a gyermekvédelmi szakellátás részeként központi speciális gyermekotthoni feladatokat lát el. Fenntartója a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság.

A szakmai feladatot az 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról és ezen törvény végrehajtási rendelete, a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet szabályozza.

Az intézmény alapfeladata, hogy a bekerülő növendékek megfelelő biztonságos légkörbe kerüljenek, biztosított legyen az ellátásuk, különös tekintettel a nevelő – oktató munkára. Ez utóbbinak ad teret a belső iskola.

A gyermekotthon zárt, így az iskola is az épületen belül van. A normál és az SNI-s tanulók oktatása integráltan valósul meg a Nemzeti Alap Tanterv alapján.

Gyermekeink nagy részek sajátos nevelési igényű, speciális szükségletű vagy kettős szükségletű. Magatartási problémákkal, beilleszkedési zavarokkal küzdő, súlyos pszichés vagy disszociális tüneteket mutató, hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű 10 – 18 éves korú kizárólag fiúgyermekek kerülnek be legfeljebb két év időtartamra.

A bekerülés előzményei között minden esetben ott vannak a családi problémák és igen gyakori a függőség tudatmódosító szerektől. A bekerülés országos hatáskörből az Országos Gyermekvédelmi Szakértői Bizottság határozatával történik.

Az itt dolgozók nagy része nevelőotthoni feladatokat lát el pedagógus munkakörben, de intézményünk belső iskolájában 10 fős tantestület végzi az iskolai munkát.

Oldaltérkép:

Kezdőlap

Intézmény

Pályázatok

Dokumentumaink