2012. évi Fejlesztési céltámogatás

A tárgyévben ilyen jellegű esemény nem volt!